גלריה עינגע INGA גלריה לאמנות מודרנית

אדריכלות -אסף גוטסמן עיצוב פנים ציפי יעבץ-חן
גלריה בבנין בסגנון הבין לאומי (באוהאוס) ששופץ .
עיצוב פנים לגלריה לאמנות מודרנית.
ציר אורך מאפשר מבט  אחד אל החצר ומבט שני להתרחשות הפעלתנית של דרום העיר.