בית קיסריה רח' האודם

עיצוב פנים ונוף, שינוי בבית צמוד קרקע המשתרע על פני מגרש ששיטחו 900 מ"ר.
הגן מקיף את המבנה. הפרוגראמה שהוגדרה עסקה בחיבור הבית לגן, פתיחת פתחים לזרימת אוויר ואור, צירי צפייה לגן ולברכה.