גלריה עינגע INGA גלריה לאמנות מודרנית

אדריכלות -אסף גוטסמן עיצוב פנים ציפי יעבץ-חן
גלריה בבנין בסגנון הבין לאומי (באוהאוס) ששופץ .
עיצוב פנים לגלריה לאמנות מודרנית.
ציר אורך מאפשר מבט  אחד אל החצר ומבט שני להתרחשות הפעלתנית של דרום העיר.

קונספטואלי / מקום לעפיפונים

בספרו עפיפונים כותב רומן גרי "כי הייתה זו תקופה שבה זקוק אדם ביותר לכל הנפלאות שיכול הוא עצמו לחולל" העפיפונים כאלטרנטיבה לחידוש ושינוי הטופוגרפיה הפנימית של כיכר אתרים. מרחב קונספטואלי לבניית ושחרור עפיפונים.