בית קיסריה רח' האודם

עיצוב פנים ונוף, שינוי בבית צמוד קרקע המשתרע על פני מגרש ששיטחו 900 מ"ר. הגן מקיף את המבנה. הפרוגראמה שהוגדרה עסקה בחיבור הבית לגן, פתיחת פתחים לזרימת אוויר ואור , צירי צפייה לגן ולברכה. הקו המנחה יצירת מוקדי אירועים וחוויות ביתיות, חיבור בין פנים לנוף, שיקום הבריכה וסביבתה, יצירת כניסה מעניינת לבית, תוך הקפדה על שימור הקיים בגן והוספה ליצירת מכלול אחד שלם.

שתי אופציות לתכנון הגינה

33

בימים אלו אנו עוסקים בעיצוב  פנים המבנה. מתוך רצון לשמר מקסימום ולכבד את הנוכח. ריצוף האבן יישאר למעט חיבור לדק. וזאת מתוך גישה של תכנון בר קיימא.

עיצוב הבית מושתת,  בתכנונו המקורי סביב נישה גדולה ומרכזית, כך נוצר ציר סיבובי, לאותה נישה יצקנו תוכן של אזור שמיעת מוזיקה ומצידה השני אח ואזור ישיבה. סביב הברכה הותקנו משטחים גדולים של אבן אפורה לצד דק מעץ תיק. הדק ממשיך פנימה לתוך הבית ויוצר נקודות המשך.

הזדמנות להודות לצוות המבצע

בניה: אריאל בניה.

עבודות עץ: סתיו יער.

אבן: נירה בר מחברת פלגסטון