קונספטואלי / מקום לעפיפונים

בספרו עפיפונים כותב רומן גרי "כי הייתה זו תקופה שבה זקוק אדם ביותר לכל הנפלאות שיכול הוא עצמו לחולל" העפיפונים כאלטרנטיבה לחידוש ושינוי הטופוגרפיה הפנימית של כיכר אתרים. מרחב קונספטואלי לבניית ושחרור עפיפונים.


בשלב הראשון: "שולט בעפיפונים יוצרם, אך משניתק חבל הטבור ביוזמת היוצר: "התרתי קצת את החוט כדי לתת לעפיפון יתר חירות שם למעלה במקום חיותו "הם פורצים השמיימה ומקשטים בצבעוניותם את העולם עבור כולם, גם אם לזמן מועט".

פריצת המבנה העגול של הקולוסאום, בכיכר אתרים, ע"י מרפסת שהיא חלק ממבנה ספירלי של המסלול.

מבנה פנימי סביב צינור ונטורי קוני בתוכו עפים עפיפונים קטנים.