קונספטואלי / מקום לעפיפונים

בספרו עפיפונים כותב רומן גרי "כי הייתה זו תקופה שבה זקוק אדם ביותר לכל הנפלאות שיכול הוא עצמו לחולל" העפיפונים כאלטרנטיבה לחידוש ושינוי הטופוגרפיה הפנימית של כיכר אתרים. מרחב קונספטואלי לבניית ושחרור עפיפונים.